UBEZEPIECZENIA NA ŻYCIE

Ubezpieczenia na życie to ochrona życia i zdrowia dla Ciebie  i Twojej rodziny.

 

Produkt sprzedawany:

  indywidualnie [nowe jak i indywidualne kontynuowanie]

Dodatkowo możemy ubezpieczyć:

Ochrona na wypadek  śmierci,  następstw nieszczęśliwych wypadków, poważnego zachorowania, przeprowadzonych operacji, jak również wypłatę świadczeń za pobyt w szpitalu, urodzenie dziecka, śmierć rodziców/teściów i wiele innych.

  lub w formie grupowego ubezpieczenia – dla zakładów pracy ,osób mających gospodarstwo rolne
* ubezpieczenie również dedykowane osobą mającym kredyt
* zakres ubezpieczenia dobierany jest w zależności od wieku, wykonywanego zawodu oraz wysokości składki.