UBEZEPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób, które ukończyły             25 rok życia. Ubezpieczenie sprzedawane jest indywidualnie lub zbiorowo.

 

Zależnie od grupy wiekowej to ubezpieczenie: 

  z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu związane z NNW

Ubezpieczenie  NNW

Ubezpieczenie NNW jest polisą dobrowolną, jest to pakiet różnych ubezpieczeń: NNW komunikacyjne, na życie czy też podróżne. Możliwość wykupienia polisy nie tylko rocznej ale również na krótszy okres czasu. Gwarancja wypłaty środków w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy śmierci. Wypłacanie odszkodowania NNW jest niezależne od otrzymania odszkodowań z innych źródeł, np. dodatkowych polis lub ZUS-u.

  śmierci w wyniku NNW
  pobytu w szpitalu w związku z NNW
  udaru lub zawału w wyniku NNW itp.
  pogryzienia przez zwierzę , użądlenia , ukąszenia